Terminy W Księgowości

Terminy W Księgowości

Każdy z nas ma w głowie daty, o których pamięta bez względu na wszystko. Dla księgowych takimi datami są terminy w księgowości.

Dla mnie, są to daty urodzin czy imienin bliskich.

Niektórzy w Was na pewno dokładnie pamiętają dni w których odnieśli jakiś sukces lub po prostu spotkało ich coś miłego.

Dlatego jeżeli jesteś przedsiębiorcą lub początkującym księgowym, to powinieneś zapoznać się i zapisać w swojej głowie tych kilka terminów w księgowości.

Ją one dla księgowych „świętością”.

“Owoc Twojego życia je ZUS”

Terminy te dotyczą kwestii związanych z podatkami oraz składkami ZUS.

Śmiało można powiedzieć, że terminy te, to nic innego jak święty kalendarz księgowego, który po prostu trzeba je znać.

Dotyczy się to też przedsiębiorców ponieważ to tak na prawdę na tobie spoczywa obowiązek dotrzymywanie tych terminów w księgowości.

Wszystkie te daty są ustalone ustawowo i należy ich dotrzymywać, w przeciwnym razie możemy liczyć na karę lub kontrolę ze strony Urzędu Skarbowego czy ZUSu.

Kto lubi kontrolę ze Skarbówki lub ZUSu, ręka w górę!… Tak myślałam, że nawet ci z Was, którzy nie mieli jeszcze kontroli się nie zgłosili.

Nie jest to najprzyjemniejsze doświadczenie i każdy powinien odkładać to jak najdłużej 🙂

Dlatego w pierwszej kolejności rób to, co ma najbliższy i konieczny termin realizacji, zwłaszcza jeśli dotyczy to deklaracji składanych do US i ZUS.

Pomyłka w deklaracji!

Jeśli zdarzy Ci się, że przygotowana przez Ciebie deklaracja jest zła, a nie masz czasu na jej poprawę, WYŚLIJ JĄ w TERMINIE!

Pamiętaj, że zawsze można złożyć korektę.

Dlatego, gdy w momencie składania, na przykład deklaracji do US, masz świadomość, że zawiera ona niepełne informacje lub błędy, złóż ją w obecnej formie. A później na spokojnie ją popraw.

Ważne, by termin wpłynięcia dokumentu do urzędu został zachowany.

Pilnuj jednak, by tego nie nadużywać i wykonuj swoje obowiązki sumiennie i starannie, bo przecież tak właśnie działają najlepsi, tacy jak MY.

Księgowość – terminy comiesięczne

terminy comiesięczne

7 DZIEŃ MIESIĄCA (karta podatkowa)

 • wpłata podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej.

10 DZIEŃ MIESIĄCA (ZUS)

 • wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy – gdy prowadzisz swoją działalność gospodarczą i sam opłacasz sobie składki. Od 1.01.2018 r. wpłat dokonuje się na indywidualny rachunek bankowy, jeden dla wszystkich rodzajów składek.

15 DZIEŃ MIESIĄCA (ZUS pracowników)

 • termin opłacenia składek (za poprzedni miesiąc) na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeżeli zatrudniasz pracowników (od 1.01.2018 r. wpłat dokonuje się na indywidualny rachunek bankowy, jeden dla wszystkich rodzajów składek).

20 DZIEŃ MIESIĄCA (ryczałty, PIT-5, PIT-5L)

 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się
  w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28),
 • przelew zaliczki PIT-5 na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
 • zapłacenie zaliczki PIT-5L przy wyborze opcji 19% wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.

 

25 DZIEŃ MIESIĄCA (VAT)

 • termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7),
 • rozliczenie podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników,
 • data wysłania pliku JPK_VAT.

Księgowość – terminy coroczne

Terminy coroczne

31 STYCZNIA roku następującego po roku podatkowym

 • termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

31 MARCA roku następującego po roku podatkowym

 • roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzenie sprawozdania finansowego.

30 KWIETNIA roku następującego po roku podatkowym

 • złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za ubiegły rok (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39).

To już wszystkie niezbędne terminy w księgowości, które musisz znać.

Jest ich trochę ale na szczęście są rozłożone na cały miesiąc lub tylko raz w roku, co sprawia, że spokojnie sobie z nimi poradzisz.

Przestrzeganie tych dat na pewno oszczędzi Ci niepotrzebnego stresu 🙂

Zawsze Po Mocna W Biznesie

Marta

Terminy W Księgowości
5 (100%) 1 vote[s]

Dodaj komentarz

Close Menu